Skagen Salmon er ASC certificeret

ASC certificeringen udstedes af en uafhængig non-profit organisation, hvis fulde navn er Aquaculture Stewardship Council Limited.

Gennem ASC-mærkningen forpligter akvakulturvirksomheder sig til ASC's standarder, som garanterer, at fisken er opdrættet miljømæssigt ansvarligt og bæredygtigt.

For at blive certificeret bliver alle processer i din opdrætsvirksomhed gennemgået og evalueret af ASC. Certificeringen omfatter blandt andet, at virksomheden forpligter sig til at beskytte vandmiljøet og reducere forbruget af kemikalier og antibiotika.
asc-logo

Vi støtter WWF

Havet dækker mere end to-tredjedele af klodens overflade og er hjem for nogle af verdens mest spektakulære økosystemer. Det regulerer vores klima, producerer halvdelen af den ilt, vi indånder, og er med til at skabe regn og ferskvand.

I århundrede har vi opfattet havet som en uudtømmelig kilde. I dag ved vi, at omkring 60 procent af de fiskebestande, vi kender, er fuldt fiskede og 34 procent er overfiskede. Samtidig lider havet også under råstofindvinding, forurening og udledning af næringsstoffer.

De danske farvande er desværre ingen undtagelse – de er også under pres, både når det gælder fiskebestande og levesteder til fiskene. Havet kan snart ikke trække vejret længere.

WWF har igangsat en lang række initiativer for et bedre havmiljø og derfor har Skagen Salmon valgt at blive erhvervssponsor for WWF.