Skånsomt lakseopdræt

Skagen Salmon er landbaseret opdræt af laks. Metoden hedder Recirculation Aquaculture System og det nybyggede anlæg i Skagen er nyeste version af teknologien.

Laksekarrene fyldes med vand fra Skagerak. Vandet cirkulerer konstant igennem både biologiske og mekaniske filtre og tilbage til laksekar igen. En lille andel af vandet returneres til Kattegat efter at være slutbehandlet i vores rensningsanlæg. I processen har vi fjernet mere end 90 % af al kvælstof og fosfor. Det sikrer en minimal miljøbelastning.

Gennem rensningsprocessen separeres slam som anvendes til at lave ren energi i biogasanlægget på den anden side af vejen.

Anlægget er lukket og derfor er der ingen risiko for udslip af laks til havet. Fra traditionelle havdambrug ses indimellem udslip f.eks. pga. storm. Undslupne laks fra opdræt konkurrerer med de vilde laks om føden i området.

Et lukket system giver miljømæssige fordele

- Ingen forurening af havet. Mere end 90 % af alt kvælstof fjernes.

- Ingen fisk undslipper opdrættet og derfor ingen risiko for konkurrence om føden med de vilde laks.

- Ingen lakselus. Det giver bedre leveforhold for laksene og ingen behov for kemikalier til at bekæmpe lusene.

- Teknologien muliggør opdræt tæt på markedet. Derfor kan vi med tiden slippe for den betydelige globale transport af laks.

- Mindre foderforbrug, ingen parasitter, ingen rovdyr.

God laksetrivsel er det store mål

Fire gange om året modtager vi en ny sending æg fra Island. I starten går laksene i ferskvand præcis som vilde laks bliver født i elvens ferske vand. Efter ca. 11 måneder har de nået en vægt på omkring 100 gram og deres genetiske kompas driver dem mod havet. Derfor bliver de nu flyttet til saltvand hvor de går indtil de efter to år har nået den ønskede slagtevægt.

Systemet tillader fiskene at leve i et meget stabilt og kontrolleret miljø. Cirkulationen af vand bevirker, at de altid svømmer i modstrøm og jo større laksen bliver jo stærkere er strømmen. Det sikrer en stærk laks, med fast struktur i kødet og en lav fedtprocent.

Hver dag holder fiskemesteren og teamet øje med laksene. Sikrer at de trives, måler vandkvalitet, ilt og pH værdier og styrer fodermængden.

Glade laks spiser godt og vokser hurtigt så god laksetrivsel er alles store mål.

Tak for tilliden

Vi er både glade for og stolte over, at Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen fandt vores projekt så visionært, at de valgte at støtte projektet. Det var et vigtigt rygstød i projektets start.

Tak.