Stærk og velsmagende

Laksene har hele deres levetid svømmet i modstrøm. Præcis som vilde laks. Det har gjort laksen stærk, givet kødet en fast struktur og et fedtindhold, der er lavere end traditionelt opdrættede laks.

Det har gjort Skagen Salmon til en foretrukket råvare hos mange af de førende kokke.
Billede:
Førende kok
Laksen fra Skagen Salmon er ikke som de andre... Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
temp
Peter Faarkrog Hansen - Køkkenchef Restaurant De 2 Have
salmon-illu

Ren sundhed

Laksen fra Skagen Salmon er en ren og sund laks. Fri for det du ikke ønsker at indtage i din mad.
Fri for antibiotika
Fri for parasitter
Fri for GMO
Fri for væksthormoner
wave-pos
I traditionelt opdræt er lakselus desværre et velkendt problem. Det har vi ikke, da vi opdrætter laksene i et lukket miljø. Således er behandling mod lakselus med f.eks. kemikalier slet ikke relevant.
wave-pos
Laks er en af de bedste kilder til det sunde omega 3. Her kan du få dit omega 3 uden at bekymre dig om råvarens renhed.

Skånsom for havmiljøet

Ved traditionelt havopdræt af laks sker der en betydelig udledning af kvælstof til havmiljøet via laksenes afføring og det foder, der ikke spises. For meget kvælstof er yderst skadeligt, fordi det skaber øget algevækst, mudderbund og tiltagende iltsvind. Dette problem løses ved landbaseret opdræt.

I Skagen Salmons anlæg svømmer laksene i vand fra Skagerak. Vandet cirkuleres konstant imellem laksekar og en rensningsproces, der involverer både UV lys, mekaniske filtre og biologiske filter. Således fjernes mere end 90 % af alt kvælstof og fosfor inden vandet recirkuleres til havet.

I rensningsprocessen udskilles slam, som sendes til biogas på den anden side af vejen. Her bliver det anvendt til at lave vedvarende energi.

Ved landbaseret opdræt risikerer vi heller ikke, at opdrætslaks slipper ud af nettene. Når det sker ved havdambrug, opstår der risiko for ”fauna-forurening”. Blandt andet vil de undslupne laks konkurrere med de vilde laks om den tilgængelige føde i området. Ved store udslip af laks kan det være en alvorlig trussel. Endvidere kan undslupne laks sprede sygdomme som f.eks. lakselus til den vilde bestand.
wave-neg